JSales
Royz Tomoya поларойды - 9€/шт
https://pp.vk.me/c836737/v836737050/cdb9/PQYvo5PlDQs.jpghttps://pp.vk.me/c836737/v836737050/cdb0/pvvuNdpA9iM.jpg

@темы: polaroid, Royz